logo robotx
robotx

Bảo trợ Truyền thông

Warning   XIN LƯU Ý!
“Vietnam Manufacturing Expo” là triển lãm dành riêng cho khách thăm quan thương mại . Tất cả khách tham quan nên mặc lịch sự, nghiêm cấm mặc quần soóc, đi dép lê và trẻ em dưới 15 tuổi sẽ không được phép vào triển lãm. Ban tổ chức kiên quyết từ chối mọi khách thăm quan không đáp ứng được những yêu cầu trên..